Skip Navigation Links > Møtereferat > 2006-Årsberetning

Årsberetning  for  2006

Styret og tillitsvalgte

Vinklubben har hatt følgende styremedlemmer og andre tillitsvalgte:

Navn Verv   Navn Verv
Håkon Skog Jenssen president   Erik Rannem revisor
Arnodd Gulling kasserer      
Anne-Berit Karset styremedlem   Åse Ingimundar valgkomite
Alf Pål Dahlø styremedlem   Gunnar Severeide valgkomite
Iren Haugen styremedlem   Sigrid Molberg vara valgkomite
Mari Berget varamedlem      
Bjørn Ansgar Vist varamedlem      

Styremøter

Styret har hatt 2 styremøter i 2006 og behandlet følgende saker:

  • Budsjett og Økonomi
  • Forberedelse til årsmøte
  • Opptak av nye medlemmer
  • Tema på vinkvelder/medlemsmøter
  • Program for medlemsmøter 2007
  • Avtale med Tingvold

Medlemsmøter

Møteprogrammet er gjennomført som planlagt. Spesielt nevnes årsmøtet med feiring av klubbens 10-års jubileum. Oppmøtet har vært noe variabelt. På årsmøtet ble det derfor vedtatt å utvide antall medlemmer til 46. Vinkveldene er gjennomført i en positiv og trivelig form, og det har vært lagt stor vekt både på det faglige og det sosiale.

Tema for vinkveldene har vært viner fra forskjellige deler av verden. Serveringen på Tingvold har vært utmerket, og vi har forlenget avtalen til også å gjelde for 2007.

Det føres egen protokoll for medlemsmøtene hvor navn på vertskap, samt opplysninger om viner (og mat) framgår. Det er opprettet hjemmeside som oppdateres fortløpende. Styret takker alle arrangørene for en på alle måter vel gjennomført jobb.

Medlemmer

Ved utgangen av 2006 hadde vinklubben 46 medlemmer. Dette er 6 flere enn ved forrige årsskiftet. Med bakgrunn i oppmøteprosenten på møtene mener styret at det er grunnlag for å ta opp ytterligere 4 nye medlemmer. Styret arbeider med dette og vil invitere nye kandidater. Styret ber om fullmakt til å øke maks antall medlemmer til 50.

Økonomi

Vinklubben hadde en beholdning på kr. 21 046,15 ved utgangen av 2006. Dette er kr. 1 020,- mindre enn ved forrige årsskifte og skyldes tilskudd til 10-årsjubileet. Medlemskontingenten for 2006 har vært kr. 650,- pr. medlem. Medlemskontigenten foreslåes uendret for 2007. Budsjettet er basert på at vi blir 50 medlemmer i løpet av 2007.

Steinkjer Vinklubb Ølvin, 25.01.07

Styret