Skip Navigation Links > Om klubben > Styre

Styre

Klubbens styre består av følgende medlemmer:

Navn Verv
Jørgen Grinde President
Arild Wanderås Sekretær
Marit Helland Kasserer
Kåre Fossvik Styremedlem
Idar Vesterdal Styremedlem
Ola Moxness Varamedlem
Odd-Arvid Møller Varamedlem
Rolf Karset Revisor
Odd Jørgen og Tora Rye (leder)
Anne Brit Strand og Asbjørn Kvernland
Valgkomite