Skip Navigation Links > Møtereferat > 2008-Årsberetning

Årsberetning  for  2008

Styret og tillitsvalgte

Vinklubben har hatt følgende styremedlemmer og andre tillitsvalgte:

Navn Verv   Navn Verv
Håkon Skog Jenssen president   Erik Rannem revisor
Arnodd Gulling kasserer      
Gro Malmo styremedlem   Gunnar Severeide leder valgkomite
Johan Chr. Mørkved styremedlem   Ingunn Krekling valgkomite
Ingrid Rosvold Dahlø styremedlem   Irene Gulling valgkomite
Ellen Samuelsen varamedlem      
Norvald Macedo varamedlem      

Styremøter

Styret har hatt 2 styremøter i 2008 og behandlet følgende saker:

  • Budsjett og Økonomi
  • Forberedelse til årsmøte
  • Opptak av nye medlemmer
  • Tema på vinkvelder/medlemsmøter
  • Program for medlemsmøter 2009
  • Avtale med Tingvold
  • Reviderte vedtekter

Medlemsmøter

Møteprogrammet er i hovedsak gjennomført som planlagt med unntak av sommermøtet som måtte avlyses grunnet manglende påmelding. På siste årsmøtet ble det vedtatt å utvide antall medlemmer til 50. Vedtktene er endret og vi er nu 50 medlemmer. Vinkveldene er gjennomført i en positiv og trivelig form, og det har vært lagt stor vekt både på det faglige og det sosiale.

Tema for vinkveldene har vært overlatt til arrangørene som har utvist kreativitet og presentert oss for mange spennende smaksopplevelser. Serveringen på Tingvold har vært utmerket, og vi har forlenget avtalen til også å gjelde for 2009.

Det føres egen protokoll for medlemsmøtene hvor navn på vertskap, samt opplysninger om viner (og mat) framgår. Det er opprettet hjemmeside som oppdateres fortløpende.
Styret takker alle arrangørene for en på alle måter vel gjennomført jobb.

Medlemmer

Ved utgangen av 2008 hadde vinklubben 50 medlemmer. Dette er 14 flere enn ved forrige årsskiftet.

Økonomi

Vinklubben hadde en beholdning på kr. 28461,75 pr. 01.02. 2009. Dette er kr. 7.651,80 mere enn ved forrige årsskifte. Medlemskontingenten for 2008 har vært kr. 650,- pr. medlem. Medlemskontigenten foreslåes uendret for 2009. Budsjettet er basert på 50 betalende medlemmer i 2009.

Steinkjer Vinklubb Ølvin, 05.02.09

Styret