Skip Navigation Links > Møtereferat > 2009-Årsberetning

Årsberetning  for  2009

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2009 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv   Navn Verv
Ingrid Rosvold Dahlø president   Erik Rannem revisor
Gro Malmo kasserer      
Johan Chr. Mørkved sekretær   Gunnar Severeide leder valgkomite
Norvald Macedo styremedlem   Ingunn Krekling medlem valgkomite
Ellen Samuelsen styremedlem   Irene Gulling medlem valgkomite
Thora Vodahl Rye varamedlem      
Oddveig Hegdahl varamedlem      

Styremøter

Styret har hatt 3 styremøter i 2009/2010 og har bl.a. behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Tema på vinkvelder
  • Forberedelse til årsmøte - program for 2010
  • Reforhandling av avtale med Tingvold
  • Gjennomføring av medlemsmøtene – reise – sommeravslutning

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Oppmøtet har vært gjennomgående godt, og årets sommeravslutning i Regimentsboligen ble en spesiell suksess. Også møtene på Tingvold har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og humør med framifrå mat og servering fra Tingvold.

Styret takker alle vertsparene for vel utført jobb i 2009.

Det ble heller ikke i 2009 arrangert noen vintur på grunn av manglende oppslutning.

Medlemsantallet er fortsatt 50.

Økonomi

Regnskapet for 2009 er oppgjort med et underskudd på kr 1.604,51. Vinklubben har en beholdning på kr 26.857,24 pr 31.12.2009. Medlemskontingenten har for 2009 vært kr 650,- pr medlem. Medlemskontingent foreslås uendret for 2010. Budsjettforslaget er basert på 50 betalende medlemmer og samme pris på Tingvold, kr 360,- pr person.

Steinkjer Vinklubb Ølvin den 05.02.2010

Styret