Skip Navigation Links > Møtereferat > 2010-02-05

Referat fra årsmøte på Tingvold fredag 05.02.2010

Oppmøte: 31 medlemmer

 1. Innkalling og saksliste godkjent. Ordstyrer Johan Chr. Mørkved – Referent Siv Lilleby.
 2. Styrets årsberetning gjennomgått og godkjent.
 3. Revidert regnskap og budsjett for 2009/2010 gjennomgått og godkjent.
Regnskap og budsjett for Ølvin 2009 / 2010
  Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010
Kontingent 32 500,00 32 500,00 32 500,00
Renter 0,00 106,74 200,00
Sum inntekter 32 500,00 32 606,74 32 700,00
Kontingent NVF 2 500,00 2 300,00 2 500,00
Innkjøp vin 30 000,00 27 652,40 30 000,00
Hjemmeside 1 000,00 1 223,85 1 000,00
Diverse/uforutsatt 3 000,00 35,00 1 500,00
Innleidd vinekspertise 2 000,00 3 000,00 3 000,00
Sum utgifter 38 500,00 34 211,25 38 000,00
Underskudd/Overskudd (-) 6 000,00 1 604,51 5 300,00
Saldo 01.02.2009 28 461,75
Saldo 31.12.2009  26 857,24
1 604,51
 1. Generelt arbeid og retningslinjer. Øke medlemstallet med 2 – 3 par. Styret tar opp dette. Frist for tilbakemelding på forslag til nye medlemmer.
 2. Møteprogram for 2010 godkjent.
  Steinkjer vinklubb Ølvin har følgende møteprogram for 2010:
Dato Vertskap Tema
16.04.2010 Moxness og Karlsen   Argentinske viner
11.06.2010 Ingimundar og Smistad   Sommermøte – vin til sjømat
17.09.2010 Krane og Fuglem   Viner fra Sør-Afrika
12.11.2010 Fosvik og Jørstad  Viner fra Australia
11.02.2011 Rannem og Malmo   Årsmøte – Viner fra Portugal
 1. Ingen innkomne saker.  Årsmøtet drøftet drifting av klubbens hjemmeside – gjerne en av medlemmene.  Vertskapet skriver referat i boken, og sørger for at referat blir lagt ut på hjemmesiden til vinklubben.
 2. Valg:  Følgende ble enstemmig valgt:

  Johan Chr. Mørkved valgt for 2 år
  Gro Malmo valgt for 2 år
  Ingrid Rosvold Dahlø valgt for 2 år President for 1 år
  Ellen Samuelsen
  Norvald Macedo
  Oddveig Hegdahl Varamedlem
  Thora Vodahl Rye Varamedlem
  Valgkomite
  Gunnar Severeide Leder
  Ingunn Krekling Medlem
  Irene Gulling Medlem
  Revisor
  Erik Rannem

Presidenten overlater til medlemmene å diskutere tur.

Møtet hevet og festen kunne stare med vertskap Randi og Gunnar Severeide, Oddveig Hegdahl og Bjørn Kvaran.

Det ble servert 3 retters middag med følgende røde viner fra Italia, Spania, Portugal og Frankrike:

Primitivo di Manduria 2007
Marqués de Riscal Reserva
Periquita Reserva
Domain de Vieux Lazaret