Skip Navigation Links > Møtereferat > 2010-Årsberetning

Årsberetning for 2010

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2010 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv   Navn Verv
Ingrid Rosvold Dahlø president   Erik Rannem revisor
Gro Malmo kasserer      
Johan Chr. Mørkved sekretær   Gunnar Severeide leder valgkomite
Norvald Macedo styremedlem   Ingunn Krekling medlem valgkomite
Ellen Samuelsen styremedlem   Irene Gulling medlem valgkomite
Thora Vodahl Rye varamedlem      
Oddveig Hegdahl varamedlem      

Styremøter

Styret har hatt 2 styremøter i 2010/2011 og har bl.a. behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Tema på vinkvelder
  • Forberedelse til årsmøte - program for 2011
  • Reforhandling av avtale med Tingvold, ny pris kr 370,- pr pers.
  • Medlemsverving

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet. Oppmøtet har vært gjennomgående godt, og årets sommeravslutning i Regimentsboligen ble en spesiell suksess. Også møtene på Tingvold har vært preget av oppfinnsomhet, kvalitet og godt humør.

Styret takker alle vertsparene for vel utført jobb i 2010.

Medlemsantallet er nå 56 etter at 3 nye par er rekruttert i 2010.

Økonomi

Regnskapet for 2010 er oppgjort med et overskudd på kr 4076,58.
Vinklubben har en beholdning på kr 30.933,82 pr 31.12.2010.
Medlemskontingenten har for 2010 vært kr 650,- pr medlem. Medlemskontingent foreslås uendret for 2011.
Budsjettforslaget er basert på 56 betalende medlemmer og en kuvertpris på Tingvold på kr 370,- pr person.

Steinkjer Vinklubb Ølvin den 26.01.2011

Styret