Skip Navigation Links > Møtereferat > 2011-02-11

Årsmøte på Tingvold fredag 11.02.2011

Oppmøte: 28 medlemmer

 1. Innkalling og saksliste godkjent. Ordstyrer: Johan Christian Mørkved, Referent: Anne-Berit Kyhring Karset.
 2. Styrets årsberetning og saksliste godkjent.
 3. Regnskap for 2010 godkjent.
 4. Budsjett og fastsettelse av kontingent for 2011: Samme budsjett og kontingent som for 2010.
 5. Klubbens generelle arbeid: Skal vi på tur? Det har vært liten respons. Syret ønsker innspill fra medlemmene.
 6. Møteprogrammet for 2011 godkjent. Sommermøte i Regimentsboligen.
 7. Innkomne saker – ingen.
 8. Valg: Følgende ble enstemmig valgt:

  Ingrid Rosvold Dahlø President for 1 år
  Gro Malmo  
  Johan Chr. Mørkved  
  Ellen Samuelsen Valgt for 2 år
  Norvald Macedo Valgt for 2 år
  Oddveig Hegdahl Varamedlem
  Thora Vodahl Rye Varamedlem
  Erik Rannem Revisor
  Valgkomite
  Gunnar Severeide Leder
  Styret oppnevner 2 nye medlemmer.