Skip Navigation Links > Møtereferat > 2011-Årsberetning

Årsberetning for 2011

Styret og tillitsvalgte

Steinkjer Vinklubb Ølvin har i 2011 hatt følgende styremedlemmer og tillitsvalgte:

Navn Verv   Navn Verv
Ingrid Rosvold Dahlø president   Erik Rannem revisor
Gro Malmo kasserer      
Johan Chr. Mørkved sekretær   Gunnar Severeide leder valgkomite
Norvald Macedo styremedlem   Sissel Øwren medlem valgkomite
Ellen Samuelsen styremedlem   Inger-Åse Rannem medlem valgkomite
Thora Vodahl Rye varamedlem      
Oddveig Hegdahl varamedlem      

Styremøter

Styret har hatt 4 styremøter i 2011/2012 og har bl.a. behandlet følgende saker:

  • Konstituering av styret
  • Tema på vinkvelder
  • Forberedelse til årsmøte - program for 2012
  • Klager i forbindelse med møtegjennomføring
  • Forhandling av ny avtale med vertskap – legges fram for Årsmøtet
  • Vintur 2012 – legges fram for Årsmøtet

Medlemsmøtene

Møteprogrammet er gjennomført i tråd med fastlagt program av årsmøtet, og oppmøtet har vært godt. Vi hadde 09.09.11 besøk av en representant fra Penfold som presenterte sine viner.

Styret takker alle vertsparene for vel utført jobb i 2011/12. Styret vil også spesielt takke Arnodd og Irene Gulling for et langt og trofast medlemskap i klubben, og vi beklager at de valgte å avslutte sitt medlemskap i 2011. De er og vil bli savnet på møtene.

Medlemsantallet er nå 56.

Økonomi - budsjett 2012

Regnskapet for 2011 er oppgjort med et overskudd på kr 5.964,87
Vinklubben har en beholdning på kr 36.898,82 pr 01.01.2012
Medlemskontingenten har for 2011 vært kr 650,- pr medlem. Medlemskontingent foreslås uendret for 2012.
Budsjettforslaget er basert på 56 betalende medlemmer. Gjennomsnittpris på vin på møtene økes til kr 160,- pr deltager.

Steinkjer vinklubb Ølvin den 23.01.2012

Styret