Skip Navigation Links > Møtereferat > 2012-02-15

Konstituerende styremøte 15. februar 2012

Det nyvalgte styret takker for tilliten og gleder oss til å ta fatt på et nytt vinår.

På årets første styremøte var følgende oppe til behandling:
- Konstituering av styret
- Valg av hotellavtale.

Våre nye president blir Thora Vodahl Rye
Kasserer Verner Jepsen
Styremedlem/sekretær Oddveig Hegdahl
Styremedlem/sekretær Ellen Samuelsen
Styremedlem Norvald Marcedo

 

I styret er det flertall for å inngå hotellavtale med Grand, og styret tar umiddelbar kontakt med hotellet for å inngå avtale.

Ellers har vi noen tanker både om sommermøtet, om vinturer/vinsmakekvelder med videre, men det får vi komme tilbake til.

Referent
Ellen Samuelsen