Skip Navigation Links > Møtereferat > 2012-02-10

Årsmøte i Steinkjer Vinklubb Ølvin 10.02.2012

Steinkjer Vinklubb Ølvin avholdt sitt Årsmøte på Tingvold fredag den 10.02.2012. 32 av medlemmene var tilstede.

President Ingrid Rosvold Dahlø ønsket velkommen og fikk godkjent innkalling og sakliste. Johan Chr. Mørkved ble enstemmig valgt som møteleder.

 1. Styrets årsberetning 2011 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknad
 2. Regnskap 2011 ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten merknad.
 3. Budsjett 2012 ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Medlemskontingent uendret på kr 650,- pr medlem. Gjennomsnittspris på vin heves til kr 160,- pr deltager.
 4. Det ble orientert om klubbens generelle arbeid og retningslinjer.
 5. Årsprogram 2012/13 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Dato Vertskap Tema
13.04.2012 Dahlø og Krane Viner som vi ikke fikk smake
15.06.2012 Grinde og Jebsen Sommerviner – Sommermøte
07.09.2012 Kvaran og Wanderås Viner fra Chile
23.11.2012 Østerås/Owren og Samuelsen/Øfsti Franske viner – Vinekspert 
08.02.2013 Fuglem og Karlsen Årsmøte – Spanske viner
 1. Innkomne saker.
  1. Vintur 2012 – Finn Åge Søråsen og Thora Rye hadde foreslått et turopplegg i Toscana på henholdsvis 5 og 7 dager. Dette ble sendt ut til alle medlemmene for eventuell bindende påmelding innen fastlagt frist. Kun 2 par meldtes eg på innen denne frist, og turen ble derfor avlyst. Det ble oppfordret til det nye styret å jobbe videre med mulighetene for en vintur neste år.
  2. Avtale med arrangør av vår vinkvelder. - Nåværende avtale med Tingvold Park Hotell har gått ut, og styret har innhentet 2 tilbud for kommende sesong. Tingvold Park Hotell tilbyr samme opplegg som før til kr 385,- pr pers Quality Hotell Grand tilbyr tilsvarende for kr 400,- pr pers. Veiledende votering ga 17 stemmer for Tingvold og 15 for Grand. Styret ble gitt fullmakt til å avgjøre endelig valg av arrangør så snart som mulig.
 2.  Valget ble ledet av leder i valgkomiteen Gunnar Severeide, og gav følgende enstemmige resultat:
  Styret for 2012
  Ellen Samuelsen ikke på valg
  Norvald Macedo ikke på valg
  Oddveig Hegdahl valgt for 2 år
  Thora Vodahl Rye valgt for 2 år
  Verner Jepsen valgt for 2 år
  Revisor
  Erik Rannem   
  Varamedlemmer
  Brit Bjørkamo
  Jørgen Grinde

  Styret oppnevner valgkomite og velger selv leder, kasserer og sekretær. Ellen Samulelsen innkaller til første styremøte så snart som mulig.

De utgående styremedlemmer Ingrid Rosvold Dahlø, Gro Malmo og Johan Chr. Mørkved ble takket for god innsats, og fikk overrakt en flott blomsterbukett som var sjenerøst sponset av Byggmakker Gipling AS! Kveldens vertspar fikk også en tilsvarende bukett for sin flotte innsats.

Johan Chr. Mørkved
Referent

Den vinfaglige delen

Her finner du den vinfaglige delen...